Utvalg som skal gjennomgå arkivloven

Utvalget skal beskrive de viktigste utfordringene for arkivene og hvilke dokumenter og arkiv som bør bevares. I tillegg skal det gjennomgå oppgave- og ansvarsfordelingen mellom Arkivverket, statlig forvaltning, kommunesektoren og kulturinstitusjoner.

Utvalget består av åtte personer med juridisk, arkivfaglig og teknologisk kompetanse og skal levere sin utredning innen 1. mars 2019.

Følgende medlemmer ble oppnevnt i statsråd 1. september 2017: 

  • Christian Reusch, leder, Oslo
  • Espen Sjøvoll, Bærum
  • Anne Mette Dørum, Oslo
  • Hilde Elvine Bjørnå, Tromsø
  • Håkon With Andersen, Trondheim
  • Rune Kjørlaug, Leikanger
  • Dag Wiese Schartum, Oslo
  • Lone Merethe Solheim, Stavanger