Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Styret for Opplysningsvesenets fond

Styret skal forvalte eiendommer og finanskapital som hører til Opplysningsvesenets fond.

Fondets virksomhet skal komme Den norske kirke til gode. Dette skjer gjennom å holde boliger for prester og ved å yte pengestøtte i form av ulike tilskudd. Fondet skal dessuten ivareta sin store portefølje av kulturhistoriske viktige bygninger.

Om Styret for Opplysningsvesenets fond

Opprettet: 2001

Type: Styre

Kontakt

Postadresse: Postboks 535 Sentrum, 0105 Oslo

Eget nettsted: http://www.ovf.no/Om-Ovf/Organisasjon-og-datterselskaper

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Styret skal forestå forvaltningen av de eiendommer og den finanskapital som hører til Opplysningsvesenets fond.

Full mandattekst Styret for Opplysningsvesenets fond

Aktive medlemmer (pr. 02.11.2017)

Til toppen