Styret for Opplysningsvesenets fond

Styret skal forvalte eiendommer og finanskapital som hører til Opplysningsvesenets fond.

Fondets virksomhet skal komme Den norske kirke til gode. Dette skjer gjennom å holde boliger for prester og ved å yte pengestøtte i form av ulike tilskudd. Fondet skal dessuten ivareta sin store portefølje av kulturhistoriske viktige bygninger.

Om Styret for Opplysningsvesenets fond

Opprettet: 2001

Type: Styre

Kontakt

Postadresse: Postboks 535 Sentrum, 0105 Oslo

Eget nettsted: http://www.ovf.no/Om-Ovf/Organisasjon-og-datterselskaper

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Styret skal forestå forvaltningen av de eiendommer og den finanskapital som hører til Opplysningsvesenets fond.

Full mandattekst Styret for Opplysningsvesenets fond

Aktive medlemmer (pr. 02.11.2017)

Til toppen