Utvalg om minoritetsjenter og deltakelse i idrett

Kulturdepartementet besluttet høsten 2013 å sette ned et utvalg som skal se på minoritetsjenter og deltakelse i idrett. Utvalget leverte sin rapport til kulturminister Thorhild Widvey 1. april 2014.

Undersøkelser viser at mens minoritetsguttene deltar i organisert idrett omtrent som majoritetsbefolkningen er minoritetsjentene klart underrepresentert.

Utvalget leverte sin rapport til kulturminister Thorhild Widvey 1. april 2014.

Rapporten "Kom igjen, jenter!"


Mandat for utvalget:

Utvalget skal gi råd om hvordan den statlige idrettspolitikken kan bidra til økt deltakelse blant jenter med minoritetsbakgrunn. Som et grunnlag for sine vurderinger skal gruppen kartlegge, vurdere og beskrive minoritetsjenters deltakelse i idrett:

  • identifisere årsaker til lav deltakelse
  • identifisere eventuelle barrierer for deltakelse
  • identifisere og beskrive gode eksempler hvor idretten har lykkes med å få deltakere blant minoritetsjenter
  • identifisere hvilke minoritetsgrupper som er underrepresentert i organisert idrett
  • skaffe oversikt over og benytte eksisterende forskning

Avgrensning:
Et bærende prinsipp i den statlige idrettspolitikken er at idretten har stor grad av autonomi. Det er derfor
ikke innenfor mandatet å gi direkte råd til idrettslagene eller idrettsorganisasjonen for øvrig om hvordan
de skal drive sin virksomhet.

Utvalgets medlemmer:

Utvalget ble opprinnelig satt ned av regjeringen Stoltenberg II i oktober 2013, og har bestått av:

Eva Skei (leder, prosjektleder i Norges Håndballforbund med ansvar for inkludering og integrering)
Ingrid Tollånes (Oslo Idrettskrets)
Ubah  Aden (Foreldreutvalget for grunnopplæringen)
Marco Elsafadi (årets forbilde på idrettsgallaen i 2006 og foredragsholder)
Sahra Jaber (Furuset IF, Årets unge leder  2011- Leadership Foundation)
David Martinez (Møhlenpris Idrettslag)
Fozia Ahmad (Falken Girls Cricket Klubb, leder av kvinneutvalget i Norges Cricket­forbund)
Ove Bevolden (Holmlia Sportsklubb)
Åse Strandbu (Norges idrettshøgskole)
Henrik Lunde (Norges Fotballforbund)