Gravferdsavgiftsutvalget

Utvalget leverte sin utredning 3. mars 2014.

Utvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 10. august 2012 for å drøfte om det var behov for endringer i avgiftene knyttet til kremasjon og til feste av grav. Utvalget skulle også drøfte om det var behov for endringer i reglene om hvilken kommune en har rett til å bli gravlagt i.