Utvalg: Gravferdsavgiftsutvalget

Utvalget leverte sin utredning 3. mars 2014.

Utvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 10. august 2012 for å drøfte om det er behov for endringer i avgiftene knyttet til kremasjon og til feste av grav. Utvalget skulle også drøfte om det var behov for endringer i reglene om hvilken kommune en har rett til å bli gravlagt i.
Utvalget leverte sin utredning 3. mars 2014.
Fylkesmann Erling Lae overleverer Gravferdsavgiftsutvalgets utredning til kulturminister Thorhild Widvey 3. mars 2014.
Fylkesmann Erling Lae overleverer Gravferdsavgiftsutvalgets utredning til kulturminister Thorhild Widvey. (Foto: KUD/Ketil Frøland)

Mandatet
Les om bakgrunnen for oppnevningen og om oppgavene til utvalget her.

Medlemmene
Erling Lae, fylkesmann i Vestfold, Tønsberg (leder)
Anne Line Bretteville-Jensen, forskingsleder, Oslo
Cecilie Hansen, ordfører, Sør-Varanger
Inghild Hareide Hansen, gravplassjef, Bergen
Helge Klingberg, pensjonist, Stokke
Trygve Natvig, avdelingsleder, Oslo
Trygve Nedland, spesialrådgiver, Flekkefjord
Gerd Signe Vigebo, økonomisjef, Vennesla

Les mer om bakgrunnen til medlemmene her.

Sekretariatet
Sekretær for utvalget har vært Martin Hill Oppegaard