Kanalvalgutvalget

Gruppen la frem sin innstilling 14. februar 2011.

Dette er en partssammensatt arbeidsgruppe som har utredet behovet for ulike tiltak som kan tilrettelegge for og sikre økt valgfrihet og mangfold for tv-seerne.  Gruppen la frem sin innstilling 14. februar 2011.

Rapporten ble sendt på høring 2. mars 2011, høringsfristen var 2. juni 2011.
Lenke til høringssaken

Mandat og sammensetning (.pdf)

Rapporten "TV, mangfold og valgfrihet" (.pdf)  

Medlemmer i arbeidsgruppen:

Leder: Helge M. Sønneland, spesialrådgiver i Kulturdepartementet

 • Joachim Benno, direktør, Telenor Broadcast
 • Thor Gjermund Eriksen, konserndirektør A-pressen, MBL
 • Tor Fuglevik, direktør, MTG Norge
 • Hans Marius Graasvold, advokat, Forbrukerrådet til og med juli 2010
 • Thomas Nortvedt, fagdirektør, Forbrukerrådet, fra og med juli 2010
 • Øyvind Husby, direktør, Get
 • Christian Lund, seksjonsleder, Konkurransetilsynet
 • Marit Kringstad, country manager, MTV 1
 • Aslaug Hagestad Nag, avdelingsdirektør, Post- og teletilsynet
 • Cathrine Nagell, direktør, Norwaco
 • Torbjørn Nilsen, segmentsjef, Altibox
 • Ane Stokland, advokat, NRK
 • Svein Ove Søreide, rådgiver, TV 2
 • Linda Vabø, konsulent, RiksTV
 • Dag Wigum, direktør, Schibsted
 • Bente Øverli, seksjonssjef, Forbrukerombudet

Rådgiver i Medietilsynet Jørgen Abelsen og rådgiver i Kulturdepartementet Harald Høiby har vært sekretærer for arbeidsgruppen.