Utvalg: Kulturutredningen 2014

Utvalget leverte sin NOU 2013: 4 Kulturutredningen2014 til kulturminister Hadia Tajik 4. mars 2013.

Logo for Kulturutredningen 2014

Utvalget leverte sin NOU 2013: 4 Kulturutredningen2014 til kulturminister Hadia Tajik 4. mars 2013.

Kulturutredningen 2014 ble satt ned av Regjeringen for å utrede utviklingen i norsk kulturpolitikk etter 2005, og gi en vurdering av de viktigste utfordringene kulturpolitikken står foran i årene som kommer. Sentralt i kulturpolitikken etter 2005 er Kulturløftet I og Kulturløftet II, som innebærer et stort økonomisk løft for norsk kulturliv.

Informasjon om mandat, utvalgets sammensetning, sekretariatet med mer finner du i menyen til høyre.