Sekretariatet

Sekretariatet består av:

Utredningsleder Erik Henningsen erh@kud.dep.no / 22247898

Rådgiver Live Nermoen lne@kud.dep.no / 22249142