Medieansvarsutvalget

Utvalget har vurdert reguleringen av ansvarssystemet på medieområdet. Utredningen ble avgitt til Kulturdepartementet 15. juni 2011.

Medieansvarsutvalget har hatt i oppdrag å foreta en samlet vurdering av reglene om plassering av ansvar for ytringer, og målsettingen har vært å legge til rette for et mer enhetlig system for ansvarsplassering.

Utredningen ble avgitt til Kulturdepartementet 15. juni 2011. Kulturdepartementet sendte Medieansvarsutvalgets utredning NOU 2011:12 ut på høring 28. juni 2011 med høringsfrist 31. oktober 2011..

Mandat og sammen­setning (.pdf) Det går fram av mandatet at utvalget skulle avgi sin innstilling innen 1. oktober 2010 – denne fristen ble forlenget til 1. april 2011. Årsaken var at det tok tid å få på plass ny leder, fordi den opprinne­lige utvalgslederen Janne Kristiansen trakk seg da hun ble utnevnt til PST-sjef.

Utvalgets medlemmer:

Ny leder (fra 17.12.2009) Helge Olav Bergan (advokat og partner i advokatfirmaet Haavind AS)

Gunnar Flikke, tidligere sjefredaktør, Adresseavisen
Lars Arve Røssland, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen
Ragna Aarli, stipendiat, Universitetet i Bergen
Svein Harald Brurås, førsteamanuensis, Høgskolen i Volda
Guri Hjeltnes, professor Handelshøyskolen BI
Magne Lerø, redaktør Mentor Medier
Eli Skogerbø, professor Universitetet i Oslo
Christine Lie Ulrichsen, seniorrådgiver, Kredittilsynet
Rune Fløisbonn, medlem i personvernkommisjonen, avdelingsdirektør Kripos
Ann-Magrit Austenå, assisterende generalsekretær, Røde Kors, tidligere leder, Norsk Journalistlag