Mediestøtteutvalget

Utvalget avga sin innstilling 16. desember 2010.

Utvalget fikk i oppdrag å foreta en helhetlig vurdering av bruk av økonomiske virkemidler på medieområdet.

Mandat og sammensetning (.pdf)

Utvalget avga sin innstilling 16. desember 2010:

NOU 2010:14 Lett å komme til orde, vanskelig å bli hørt - en moderne mediestøtte

NOUen ble sendt på høring 17. januar 2011, høringsfristen er 18. april 2011.
Lenke til høringssaken

Utvalgets medlemmer:

Leder Yngve Slettholm 

Elin Floberghagen
Olav Terje Bergo
Tanja Storsul
Erik Vassnes
Heidi Nordby Lunde
Henrik Færevåg
Tove Nedreberg
Finn H. Andreassen
Asta Brimi
Johann Roppen