Mediemangfoldsutvalgets innspillsmøte i Oslo

Mediemangfoldsutvalget inviterer til nasjonale og regionale innspillsmøter i Oslo, Tromsø, Trondheim og Bergen. Møtet i Oslo var 25. januar 2016.

Informasjon om de ulike innspillsmøtene ble lagt ut fortløpende på regjeringen.no og på utvalgets Facebook-side.

Tid: Mandag 25. januar 2016 kl. 10.00-14.00
Sted: Auditoriet i R5, Akersgata 59.

Program

10.00-ca. 11.30:

 

 

 

 

Korte innledninger (maks 8 min.) ved Espen Egil Hansen, sjefredaktør i Aftenposten, Jan Grønbech, sjef i Google Norge, Thomas Spence, leder i Norsk Journalistlag, Ivar Steen-Johnsen, kanalansvarlig i Nordic Screens, Linn Winsnes Rosenborg, blogger bak «Kommentarfeltet» og Magne Otterdal, sjefredaktør i Oslo Business Memo, Mona Solbakk, direktør for NRK Sápmi og Monica Ifejilika, skribent og artist.

Innlederne er bedt om å besvare følgende to spørsmål:

  • Hva er de største truslene mot norsk mediemangfold i årene fremover? 
  • Hvordan kan vi sikre hele befolkningen tilgang på nyheter, aktualiteter og samfunnsdebatt?
11.30-13.00: Spørsmål og diskusjon.
13.00-14.00: Enkel lunsj med mingling og mulighet for å fortsette diskusjonen.

Fra innspillsmøtet i Oslo 25. januar 2016:

Utvalgsleder Knut Olav Åmås på talerstolen.
Utvalgsleder Knut Olav Åmås ønsker velkommen og introduserer innlederne. Foto: Wenche Nybo/KUD
Mona Solbakk, direktør for NRK Sápmi på talerstolen.
Mona Solbakk, direktør for NRK Sápmi. Foto: Wenche Nybo/KUD
Ivar Steen-Johnsen, kanalansvarlig i Nordic Screens på talerstolen.
Ivar Steen-Johnsen, kanalansvarlig i Nordic Screens Foto: Wenche Nybo/KUD
Linn Winsnes Rosenborg, blogger bak "Kommentarfeltet", på talerstolen.
Linn Winsnes Rosenborg, blogger bak "Kommentarfeltet". Foto: Wenche Nybo/KUD
Thomas Spence, leder i Norsk Journalistlag på talerstolen.
Thomas Spence, leder i Norsk Journalistlag. Foto: Wenche Nybo/KUD