Mediemangfoldsutvalgets innspillsmøte i Tromsø

Mediemangfoldsutvalget inviterer til nasjonale og regionale innspillsmøter i Oslo, Tromsø, Trondheim og Bergen. Møtet i Tromsø var 3. februar 2016.

Informasjon om de ulike innspillsmøtene ble lagt ut fortløpende på regjeringen.no og på utvalgets Facebook-side.

Tid: Onsdag 3. februar 2016 kl. 14.00-17.00 
Sted: NRK Troms, Krognessvegen 29, Tromsø

Program:

 1. Utvalgsleder Knut Olav Åmås ønsker velkommen
 2. Innledninger ved Torkel Rasmussen, koordinator for journalistutdanningen ved Samisk høgskole, Thomas Nilsen, redaktør i The Independent Barents Observer, Geir Wulff, ansvarlig redaktør i Ságat og leder i avisseksjonen i Samisk Forlegger og Avisforening, Anna-Kaisa Raïsänen, språkmedarbeider ved Kvensk institutt, Steinulf Henriksen, leder Nordnorsk Redaktørforening, Stig Jakobsen, sjefredaktør og adm. dir. i iTromsø og Anders Opdahl, sjefredaktør i Nordlys.

  Innlederne er bedt om å besvare følgende tre spørsmål:

  - Hva er de største truslene mot norsk mediemangfold i årene fremover?

  - Fra et regionalt perspektiv/minoritetsperspektiv, hva er de største truslene mot mediemangfoldet i årene fremover?

  - Hvordan kan vi sikre hele befolkningen (herunder etniske, kulturelle og språklige minoriteter) tilgang på nyheter, aktualiteter og samfunnsdebatt? 3. Kaffepause/mingling
 4. Diskusjon og innlegg fra salen

Fra innspillsmøtet i Tromsø 3. februar 2016:

Koordinator for journalistutdanningen ved Samisk høgskole, Torkel Rasmussen på storskjerm via Skype.
Via Skype, koordinator for journalistutdanningen ved Samisk høgskole, Torkel Rasmussen. Foto: Lars Petter Øyen / Kulturdepartementet
Språkmedarbeider ved Kvensk institutt, Anna-Kaisa Raïsänen, på talerstolen.
Språkmedarbeider ved Kvensk institutt, Anna-Kaisa Raïsänen. Foto: Lars Petter Øyen / KUD
Leder Nordnorsk Redaktørforening, Steinulf Henriksen på talerstolen.
Leder Nordnorsk Redaktørforening, Steinulf Henriksen. Foto: Lars Petter Øyen / KUD
Sjefredaktør og adm. dir. i iTromsø, Stig Jakobsen på talerstolen.
Sjefredaktør og adm. dir. i iTromsø, Stig Jakobsen. Foto: Lars Petter Øyen / KUD