Mediemangfoldsutvalgets innspillsmøte i Trondheim

Mediemangfoldsutvalget inviterte til nasjonale og regionale innspillsmøter i Oslo, Tromsø, Trondheim og Bergen. Innspillsmøtet i Trondheim var 10. mars 2016.

Sendingen er produsert av Adresseavisen 

Informasjon om de ulike innspillsmøtene ble lagt ut fortløpende på regjeringen.no og på utvalgets Facebook-side.

Tid: Torsdag 10. mars 2016 kl. 13.00-15.30 (kaffe og registrering fra kl. 12.50)
Sted: Adresseavisen, Ferjemannsveien 10.

Program

1. Utvalgsleder Knut Olav Åmås ønsker velkommen

2. Innledninger ved Ingvild Sættem Beltesbrekke, vaktsjef og nyhetsoppleser i NRK P3 Nyheter, Per Roar Bekken, daglig leder og redaktør i Mediehuset OPP, Toril Aalberg, professor ved NTNU, Rolf Dyrnes Svendsen, digital redaktør i Adresseavisen, Linda Haugen, masterstudent i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi ved NTNU og Ole Bjørner Loe Welde, ansvarlig redaktør og administrerende direktør i Romsdals Budstikke. 

Innlederne er bedt om å besvare følgende spørsmål:

  • Hva er de største truslene mot norsk mediemangfold i årene fremover, sett fra et nasjonalt og regionalt perspektiv?
  • Hvordan kan vi sikre hele befolkningen tilgang på nyheter, aktualiteter og samfunnsdebatt?

Til Rolf Dyrnes Svendsen har utvalget i tillegg stilt følgende spørsmål:

  • I hvilken grad kan innovasjon bidra til mediemangfold og til å sikre hele befolkningen tilgang på nyheter, aktualiteter og samfunnsdebatt?

3. Diskusjon og innlegg fra salen

4. Kaffe/mingling

Fra innspillsmøtet i Trondheim 8. mars 2016:

Utvalgsmedlem Ellen Altenborg
Utvalgsleder Ellen Altenborg åpnet møtet og var ordstyrer i Knut Olav Åmås' fravær. Foto: Marita Bergtun
Ingvild Sættem Beltesbrekke, holder innlegg.
Ingvild Sættem Beltesbrekke, vaktsjef og nyhetsoppleser i NRK P3 Nyheter. Foto: Marita Bergtun
Rolf Dyrnes Svendsen holder innlegg.
Digital redaktør i Adresseavisen, Rolf Dyrnes Svendsen. Foto: Marita Bergtun