Kalender for utvalgets arbeid

18.09.2015 Mediemangfoldsutvalget oppnevnes
08.10.2015 1. utvalgsmøte (Oslo)
23.11.2015 2. utvalgsmøte (Lysebu)
17.12.2015 3. utvalgsmøte (Oslo)
25.01.2016 Innspillsmøte og 4. utvalgsmøte (Oslo)
03.02.2016 Innspillsmøte (Tromsø)
17.-18.02.2016 Studietur (Stockholm/København) 
10.03.2016 Innspillsmøte (Trondheim)
16.03.2016 5. utvalgsmøte
20.04.2016 6. utvalgsmøte  
09.05.2016 Innspillsmøte (Bergen)
10.05.2016 7. utvalgsmøte (Bergen)
27.05.2016 Frist for innsending av innspill
01.06.2016 8. utvalgsmøte (Oslo)
24.08.2016 9. utvalgsmøte (Oslo)
19.-20.09.2016 10. utvalgsmøte (Oslo)
03.10.2016 Ekstraordinært møte i forbindelse med delutredning om kommersiell allmennkringkasting
12.10.2016 11. utvalgsmøte (Oslo)
10.11.2016 12. utvalgsmøte (Oslo)
09.12.2016 13. utvalgsmøte (Oslo)
09.01.2017 14. utvalgsmøte (Oslo)
25.01.2017 15. utvalgsmøte (Oslo)
01.03.2017 Frist overlevering NOU