Utvalg om Søndagsåpne butikker

Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal utrede spørsmål om søndagsåpne butikker bredt. Utvalget har fått et bredt mandat og en bred sammensetning. Utvalget leverte sin utredning 14. desember 2017.

Utvalgets medlemmer: 

Erling Lae (utvalgsleder)

Erling Lae er utdannet historiker (cand.philol.). Han har arbeidet som journalist og var 1993–97 redaktør i Norsk Helse- og Sosialforbund. Politisk rådgiver i Forbruker- og administrasjonsdepartementet 1981–85. Lae var nestleder i Høyre 2008–10. Han var medlem av Oslo bystyre 1992–2011. I 1997–2000 var han byråd for eldre og bydelene. Han var byrådsleder i Oslo 2000–09 og fylkesmann i Vestfold 2010–16.

Beate Berrefjord

Beate Berrefjord begynte i Konkurransetilsynet i 2008, og har siden 2012 vært nestleder på Avdeling for mat, handel og helse. Hun er jurist med erfaring fra både privat og offentlig sektor. Hun har i Konkurransetilsynet ledet flere saker knyttet til dagligvaremarkedet, blant annet tilsynets behandling av samarbeidsavtalen mellom NorgesGruppen og ICA Norge. Konkurransetilsynet har over mange år bygget opp grundig kunnskap om hvordan konkurransen i markedet fungerer.

Bjørn Næss

Bjørn Næss er adm.direktør i NHO Handel. Partene i arbeidslivet ved Handel og Kontor (LO), NHO Handel og Virke har fått anledning til å oppnevne ett medlem hver. Næss er utpekt av NHO. Han vil derfor foruten varehandel også representere andre bransjer som vil ha synspunkter rundt temaet søndagsåpne butikker (bl.a. reiseliv, bilbransjen m.m.). NHO Handel er NHOs tilbud til arbeidsgivere innenfor varehandelen (kjeder, grossister og butikker) og håndverksrettede handelsfag (bl.a. frisør- og velværebedrifter). NHO Handel har ca. 2.100 medlemsbedrifter, og NHO er Norges største interesseorganisasjon for næringslivet med ca. 24.000 medlemsbedrifter.

Utdannet siviløkonom. Over 30 års erfaring fra lederstillinger innenfor varehandel og rådgivning (management consulting) for varehandel.

Carin Blom

Carin Blom arbeider som detaljhandelsanalytiker på PostNord Sverige. Hun er utdannet samfunnsøkonom og bedriftsøkonom. Hun har arbeidet 5 år på HUI Research (tidligere Handelns Utredningsinstitut) som analytiker mot detaljhandelen. Der arbeidet hun med offentlig statistikk over salg i svensk detaljhandel (i samarbeid med Statistiska Centralbyrån) og med rapporter om trender, forbrukeratferd og teknikk og innovasjon som påvirker varehandelen.

Fra januar 2016 arbeider hun på PostNord som detaljhandelsanalytiker. Der følger og analyserer hun detaljhandelens og e-handelens utvikling fra et forbrukerperspektiv, hvilke trender som påvirker bransjen og virkningen på logistikk og leveranser.

Filip Rygg

Filip Rygg er leder i tankesmien Skaperkraft og daglig leder i Cartas, et eiendomsutviklingsselskap. Rygg har bakgrunn fra bergenspolitikken for KrF, hvor han har vært byråd for barnehage og skole og byråd for byutvikling. Rygg har studert politisk forvaltning og politisk islam. Han har vært vara til Stortinget, medlem av Hordaland fylkesting og medlem av Bergen bystyre.

Frank Sve

Frank Sve er gruppeleder for FrP i Fylkestinget i Møre og Romsdal. Han er yrkesfaglig utdannet med erfaring som formann, produksjonssjef og daglig leder i industrien. 

Sve er fylkesleder i Møre og Romsdal FrP og medlem i Landsstyret. I kommunestyret i femte periode, fylkesting i fire perioder. Han har en rekke styreverv, blant annet Møreforskning AS, Møre og Romsdal revisjon IKS, Åknes/Tafjord beredskap IKS, Regional statlig rovviltnemnd region 6, Norges Banks representantskap og faste komité.

Gunhild Sun Bellsli

Gunhild Sun Bellsli er markedssjef i Rørosmeieriet as. Rørosmeieriet produserer økologiske kvalitetsprodukter med nasjonal distribusjon til dagligvare- og storhusholdningsmarkedet, og har hatt stor omsetnings- og resultatvekst de senere årene. Bellsli har tidligere jobbet i det regionale destinasjonsselskapet Destinasjon Røros i perioden 2008-2013. Hun er utdannet Master i Business Administration.

Gyrid B. Giæver

Gyrid B. Giæver er seniorrådgiver i Forbrukerrådet fra 2003 og utdannet jurist og siviløkonom. Giæver har tidligere jobbet med saksbehandling og tvisteløsning i saker omfattet av kompetansen til Forbrukertvistutvalget. De siste fem årene er hun i stabsfunksjonen Juridisk enhet hvor hun arbeider med utenrettslig tvisteløsning (både gjennomføring av direktivet for utenrettslig tvisteløsning og nemndsarbeid), høringer nasjonalt og på europeisk nivå, og har juridisk ansvar for den fagpolitiske gruppen i Forbrukerrådet som jobber med digitale problemstillinger.

Harald Jachwitz Andersen

Harald Jachwitz Andersen er direktør i Hovedorganisasjonen Virke med ansvar for næringspolitikk, kommunikasjon og bransjearbeid. Partene i arbeidslivet ved Handel og Kontor (LO), NHO Handel og Virke har fått anledning til å oppnevne ett medlem hver. Andersen er utpekt av Virke. Virke representerer mer enn 20.000 virksomheter fordelt på om lag 250 bransjer innenfor varehandel og tjenesteytende næringer. Andersen har vært i Virke 12 år. Han er samfunnsøkonom av bakgrunn og har variert erfaring fra arbeid med næringsøkonomisk analyse og politisk påvirkningsarbeid.

Kristina Hansen               

Kristina Hansen er ordfører i Nordkapp kommune for Arbeiderpartiet. Nordkapp er en turistkommune hvor butikkene i Honningsvåg og Nordkapp kan ha åpent hver dag i perioden fra 15. mai til 1. september.

Hansen er opprinnelig fra Færøyene og er utdannet adjunkt fra Føroya Læraraskúli i Tórshavn fra 1987. Hun har bodd i Nordkapp kommune i Finnmark siden slutten av 1980-årene. Hun ble valgt inn i kommunestyret i Nordkapp i 2003 og som ordfører i 2007. Hansen har en yrkeskarriere fra skoleverket og offentlig sektor. Før hun ble ordfører, var hun personalkonsulent ved Kystverket i Troms og Finnmark.

Nils-Henrik M. von der Fehr

Nils-Henrik M. von der Fehr er professor i samfunnsøkonomi og dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. Han arbeider særlig med offentlige reguleringer av markeder, blant markedene for elektrisitet, telekommunikasjon, dagligvarer, bøker og musikk. Han vært med i en rekke offentlige utvalg, blant om elektrisitetsmarkedet, næringslovgivning og skatteoppkreving. Han har vært rådgiver for private aktører og offentlige myndigheter i inn- og utland, blant annet Orkla, Norgesgruppen, TINE og Virke, samt EU-kommisjonen, Den inter-amerikanske utviklingsbanken og Verdensbanken. Han har vært ordfører i Hurdal for Høyre.

Ragnar Wiik

Ragnar Wiik er direktør i Forbruker Europa siden 2011. Utdannet jurist og har tidligere arbeidet som advokat. Forbruker Europa er det norske kontoret i ECC-nettverket av forbrukerkontor i EU/EØS som arbeider med grensekryssende forbrukersaker. Wiik har deltatt som fast fagmedarbeider/ forbrukeradvokat på God Morgen Norge i 9 år og andre forbrukerprogram som TV2 hjelper deg og Forbrukermagasinet/FBI på NRK. Wiik har også hatt en relativt omfattende praksis med kursvirksomhet overfor næringslivet. Wiik har gjennom sitt arbeid i Forbruker Europa fått god innsikt i internasjonal privatrett med vekt på forbrukerkontrakter og regulering fra EU. Har deltatt i høringsarbeid og i lovprosesser og implementering av rettsakter fra EU, blant annet det siste forslaget på regulering av digitale kontrakter og alternativ tvisteløsning (ADR og ODR).

Ståle Økland     

Ståle Økland er daglig leder i firmaet Domene Fem AS. Firmaet rådgir sine kunder om trender innen handel, retail, byutvikling og teknologi i et stadig mer globalisert marked.  Økland rådgir og holder foredrag innen fremtidsrelaterte temaer: Hvor går samfunnstrendene? Hva kjennetegner morgendagens bedrifter, teknologi, byer og forbrukere?

Utdannet innen sosiologi, historie og tysk. Han har skrevet bøkene TrendMania (2011), Tenk som en rockestjerne (2013) Datakrasj (2015) og vært medforfatter av Bykamp (2014). Varaordfører for Høyre i Time kommune 2003–2005. 

Trine Lise Sundnes

Trine Lise Sundnes er forbundsleder Handel og Kontor, LO. Partene i arbeidslivet ved Handel og Kontor (LO), NHO Handel og Virke har fått anledning til å oppnevne ett medlem hver. Sundnes er utpekt av Handel og Kontor. Handel og Kontor er tredje største forbund i LO-familien og nr. 2 etter Fellesforbundet i privat sektor og representerer arbeidstakere i privat service- og tjenesteytende næringer. Handel og Kontor er det dominerende forbundet for varehandelsansatte.

Sekretær for utvalget: 

Martin Hill Oppegaard mhop@kud.dep.no

Til toppen