Forsiden

Mandat for Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere

Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere tildeler stipend etter innstilling fra 24 sakkyndige stipendkomiteer.

Utvalget skal påse at lovanvendelse og saksbehandling er korrekt, samt veilede stipendkomiteene om prinsipper for forsvarlig saksbehandling.

Utvalgets sekretariat ligger i Norsk kulturråd, under Kreativt Norge (fra 2018). Utvalgets fem medlemmer (syv vara) oppnevnes av Kulturdepartementet. To av medlemmene innstilles fra flertallet av kunstnerorganisasjonene.