Forsiden

Statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner

Fra 5. desember 2022 vil du finne oversikt over statlige tilskuddsordninger til frivillig sektor på den nye nettsiden tilskudd.no

tilskudd.no

Tilskudd.no gir oversikt over tilskuddsordninger som frivillige organisasjoner kan søke på. Her finner du også informasjon om tilskuddsmottakere og tildeling av tilskudd. Nøkkeltallene viser tildelt tilskudd fordelt på departementer, tilskuddsforvaltere, type tilskuddsmottakere og geografi.