Gaveforsterkningsordningen

Gaveforsterkningsordningen ble innført i 2014. Formålet med ordningen er å stimulere til økt privat finansiering av kunst og kultur gjennom pengegaver. Pengegavene utløser en gaveforsterkning til mottakeren på normalt 25 prosent av gavebeløpet.

Det har hele tiden vært stor interesse og oppslutning om ordningen, og fra å gjelde kun museer i Det nasjonale museumsnettverket og museer med fast driftsstøtte fra Sametinget, har ordningen blitt utvidet til også å omfatte gaver til alle museer, musikk-, litteratur- og scenekunstfeltet, visuell kunst og kulturbygg.

Søknadsbehandling

Søknader om gaveforsterkning sendes med nødvendige opplysninger og dokumentasjon til Kulturdepartementet. Søknaden skal merkes ”gaveforsterkning” og sendes på e-post til postmottak@kud.dep.no

Søknadene blir behandlet og gaveforsterkning utbetalt fortløpende i den rekkefølgen komplette søknader mottas og kan godkjennes. Dersom tilgjengelig ramme blir brukt fullt ut, vil resterende søknader overføres til det påfølgende budsjettåret etter samme prioritet.