Gaveforsterkningsordningen for kunst- og kulturformål

Gaveforsterkningsordningen er en insentivordning hvor formålet er å stimulere til økt privat finansiering av kunst og kultur gjennom pengegaver. Pengegavene utløser en gaveforsterkning til mottakeren og skal brukes til tiltak for å styrke mottakerens arbeid i tråd med virksomhetens kunst- og kulturfaglige formål og planer.

Det har hele tiden vært stor interesse og oppslutning om ordningen som omfatter gaver til alle museer, musikk-, litteratur- og scenekunstfeltet, visuell kunst og kulturbygg.

Søknadsbehandling

Søknader om gaveforsterkning sendes med nødvendige opplysninger og dokumentasjon, til Kulturdepartementet. Søknaden skal merkes ”gaveforsterkning” og sendes på e-post til postmottak@kud.dep.no

Søknadene blir behandlet etter søknadsfristens utløp 31. mars (samme frist hvert år). Godkjente søknader får utbetalt gaveforsterkning etter at den økonomiske rammen for gaveforsterkningsordningen er fastsatt. Rammen fastsettes vanligvis i løpet av mai.