Informasjon om Europeisk samarbeid

Forenkling av tilskuddsordning for frivillige organisasjoner under Utenriksdepartementet.

Forenklingstiltak: Utenriksdepartementet vil bruke sosiale medier mer i sin kommunikasjon om ordningen.

Forventet resultat for frivillige organisasjoner: Økt tilgjengelighet og informasjonsutveksling.

Gjennomført i 2014.

Resultat: Økt tilgjengelighet og informasjonsutveksling oppnådd gjennom bruk av Twitter, Facebook og elektroniske nyhetsbrev (5500 abonnenter).