Tilskuddsordning for veteranorganisasjoner

Forenkling av følgende tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner under Forsvarsdepartementet.

Forenkling av tilskuddsordning for frivillige organisasjoner under Forsvarsdepartementet.

Forenklingstiltak: Redusere tilskuddsordninger fra to til en.

Forventet resultat for frivillige organisasjoner: Enklere og mer oversiktlig for søkerne når midlene er samlet hos en instans.

Gjennomført i 2015.

Resultat: Forvaltningen av tilskuddene er samlet hos Forsvarsstaben v/ Veteranavdelingen. Det forventes at dette vil medføre mindre administrativt arbeid for søkeren, som nå bare trenger å forholde seg til én instans.