Tilskudd til studieforbund

Forenkling av tilskuddsordning for frivillige organisasjoner under Kunnskapsdepartementet.

Forenklingstiltak: Departementet skal gjennomgå ordningen i 2014–2015. Forenklingstiltak i tråd med Kulturdepartementets veileder for forenkling vil inngå i gjennomgangen.

Gjennomføres: Innen sommeren 2015.

Status (april 2016): I forbindelse med budsjettbehandlingen høsten 2015 kom Stortinget med bestillinger til videre utvikling av tilskuddsordningen for studieforbund. Departementet følger opp dette i 2016.