Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tilskudd til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)

NIF er den mest sentrale samarbeidspartner for statlige myndigheter på aktivitetssiden.

De overordnede målene med tilskuddet til NIF er:

  • Bidra til å opprettholde og utvikle NIF som en frivillig, medlemsbasert organisasjon.
  • Bidra til å opprettholde og utvikle et godt aktivitetstilbud gjennom den organiserte idretten.
  • Bidra til å bevare og sikre NIF som en åpen og inkluderende organisasjon, og til at idrettslagene framstår som arenaer for meningsdannelse og verdifulle rammer for sosialt fellesskap.

I tillegg er det formulert egne mål for tilskuddene som er spesielt rettet inn mot barn, ungdom og breddeidrett, samt til toppidrett.

Gjennom tilskuddet til barn, ungdom og breddeidrett søker staten å bidra til et godt tilbud for barn (6 -12 år) og ungdom (13 -19 år). Videre er det et mål å bidra til best mulige rammebetingelser for idrettslagene.

Statens tilskudd til toppidrett er begrunnet ut fra toppidrettens rolle som kulturell identitetsskaper, og den store interessen dette fenomenet har i befolkningen.

NIFs nettsider www.idrettsforbundet.no 

Tilskudd til NIF for 2019

Post 1 Grunnstøtte NIF sentralt og regionalt: 127 500 000
Post 2 Grunnstøtte særforbund: 263 500 000
Post 3 Barn, ungdom og bredde: 170 000 000
Post 4 Toppidrett: 155 000 000
Samlet tilskudd: 716 000 000

Til toppen