Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tilskudd til idrett

Tilskudd til idrettsarbeid, idrettsanlegg m.m.

 • Fordeling av spillemidler til idrettsformål (Hovedfordelingen)  
  Spilloverskuddet fra Norsk Tipping fordeles slik: 64 prosent til idrettsformål, 18 prosent til kulturformål og 18 prosent til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner som ikke er tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). 
 • Idrettsanlegg
  Her finner du informasjon om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg og informasjon om spillemidler til utstyr. Spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg skal bidra til en infrastruktur som gir befolkningen mulighet til å drive både egenorganisert aktivitet og aktivitet i regi av den frivillige medlemsbaserte idretten. 
 • Spesielle idrettslige aktiviteter
  Informasjon om antidopingarbeid, tilskudd til inkludering i idrettslag, tilskudd til tiltak for grupper med spesielle behov og friluftstiltak for barn og ungdom. 
 • Tilskudd til lokale idrettslag og idrettsforeninger
  Fra og med hovedfordelingen i 2000 har Kulturdepartementet hatt en tilskuddsordning som retter seg spesifikt mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. 
 • Tilskudd til nyskapende aktivitetsarenaer 
  Kulturdepartementet ønsker å bidra til nye ideer om, og etablering av nye typer anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet. Departementet vil derfor bidra med finansiering av prosjekter som har høy funksjonell kvalitet og en utforming som kan inspirere den fremtidige utviklingen av aktivitetsanlegg, og skape nye og bedre muligheter for fysisk aktivitet.
 • Tilskuddsordning for arrangementer for personer med funksjonsnedsettelser
  Tilskuddsordningen skal bidra til at personer med funksjonsnedsettelser kan delta på arrangementer for idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv, på lik linje med funksjonsfriske. 
 • Prøveordning for arrangementsstøtte
  Kulturdepartementet ønsker å bidra til mangfold i idretten ved å innføre en tilskuddsordning som gir flere mulighet til å arrangere internasjonale mesterskap i Norge. Tilskuddsordningen innføres som en prøveordning, og nye søknader om arrangementsstøtte vil bli vurdert i lys av denne ordningen.

 

Til toppen