Ekspedisjonssjef Frøydis Vold

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Ekspedisjonssjef Frøydis Vold Ekspedisjonssjef Frøydis Vold

Adresse: Teatergata 9 (R6), , Postboks 8007 Dep. 0030 Oslo
E-post: froydis.vold@lmd.dep.no
Telefon: 22 24 91 10
Mobil: 995 17 337

Avdeling for forskning, innovasjon og regionalpolitikk