Avdelingsdirektør Wenche Østrem

E-post: Wenche.Ostrem@lmd.dep.no
Telefon: 22 24 91 21

Seksjon for regionalpolitikk