Rådgjevar Kaja Schill Godager

Pressekontakt

Førstekonsulent Kaja Schill Godager

E-post: Kaja-Schill.Godager@lmd.dep.no
Telefon: 22 24 91 63
Mobil: 919 19 893

Til toppen