Kommunikasjonssjef Ottar Løvik

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Ottar Løvik

E-post: ottar.lovik@lmd.dep.no
Telefon: 22 24 91 05
Mobil: 481 40 477

Pressekontakt