Ekspedisjonssjef Anne Marie Glosli

Ekspedisjonssjef Anne Marie Glosli.

Adresse: Teatergata 9 (R6), Postboks 8007 Dep. 0030 Oslo
E-post: Anne-Marie.Glosli@lmd.dep.no
Telefon: +47 22 24 93 20
Mobil: + 47 950 82 400

Landbrukspolitisk avdeling

Til toppen