Norges forskningsråd/Noregs forskingsråd

Noregs forskingsråd er styresmaktenes sentrale rådgivar i forskingspolitiske spørsmål og fordeler årleg vel ni milliardar kroner til forsking og innovasjon. Forskingsrådet arbeider for auka internasjonalt samarbeid og auka deltaking i EUs forskings- og innovasjonsprogram.

Forskningsrådet finansierer alt fra prosjekter og nettverkstiltak til sentre og infrastruktur. Forskningsrådet gir også støtte til utvikling av fagmiljøene og forskning ved institusjoner. 

Nettside: http://www.forskningsradet.no/