Norsk/finsk reingjerdekommisjon 2017-2020

Reingjerdekommisjon fastsetter bl.a. arbeidsbeskrivelse for oppføring og vedlikehold av grensegjerdet, og påser at gjerdet oppføres og vedlikeholdes i samsvar med arbeidsbeskrivelsen.

Om Norsk/finsk reingjerdekommisjon 2017-2020

Opprettet: 2017

Opphørt: 2020

Type: Utvalg

Kontakt

Postadresse: Landbruksdirektoratet, Postboks 1450 Vika, 0116 Oslo

Eget nettsted: Norsk-finsk reingjerdekommisjon - Landbruksdirektoratet

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Reingjerdekommisjon fastsetter bl.a. arbeidsbeskrivelse for oppføring og vedlikehold av grensegjerdet, og påser at gjerdet oppføres og vedlikeholdes i samsvar med arbeidsbeskrivelsen.