Statens naturskadefond

Statens naturskadefond gir erstatning for skader på objekter det ikke er mulig å forsikre gjennom en alminnelig privat forsikring.