Departementsråd Leif Forsell

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

E-post: leif.forsell@lmd.dep.no
Telefon: 22 24 91 08
Mobil: 928 61 591

Øverste administrative leder.