eHandel

Her får du hjelp med å finne ut om dine rettigheter ved ehandel

1. juli 2003 trådte ehandelsloven i kraft. Loven som gjennomfører EUs direktiv om elektronisk handel har som formål å bidra til at det sikres fri bevegelighet for ehandel mellom EØS stater.

Nærings- og handelsdepartementet har i tilknytning til loven utpekt Forbrukerombudet og Euro Info Center ved Innovasjon Norge til å gi informasjon til forbrukere og virksomheter om deres rettigheter og plikter ved elektronisk handel.

Ifølge loven skal de bla. gi opplysninger om

  • kontraktsmessige rettigheter og forpliktelser
  • klage- og erstatningsordninger ved tvister
  • myndigheter, sammenslutninger og organisasjoner som kan gi ytterligere opplysninger eller praktisk bistand.  

Forbrukerombudet
Svarer på spørsmål om hvilke rettigheter forbrukere har ved ehandel. (http://www.forbrukerombudet.no/ehandel)

 

Euro Info Center
Svarer på spørsmål om selskapers plikter overfor forbrukere samt om plikter og rettigheter ved kjøp mellom selskaper. (http://www.eic.no/ehandel)

 
               Se etter denne logoen


     

Mer om loven og kontaktpunktene finner du på   ”ehandel - rett & plikt

EU-kommisjonen har etablert en ekspertgruppe i henhold til direktivet om elektronisk handel. I ekspertgruppen er Norge representert ved Nærings- og handelsdepartementet.

Klikk på dette symbolet for mer informasjon:   

ecommerce-logo