SOLVIT

SOLVIT er en brukervennlig og gratis tjeneste som hjelper bedrifter og privatpersoner med å finne løsninger på problemer som skyldes at nasjonale myndigheter i et annet EØS-land ikke anvender EØS-retten korrekt. Det er et SOLVIT-senter i alle EØS-landene. Ved uformelt samarbeid søker SOLVIT-sentrene å løse saker uten at vedkommende som har et problem må gå veien om formell klagebehandling i EFTAs overvåkingsorgan eller domstolsbehandling. Problemer som meldes til SOLVIT søkes løst innen 10 uker, og i 2010 ble 90 % av sakene som ble behandlet i SOLVIT-nettverket løst.

SOLVIT behandler kun saker om brudd på EØS-avtalens regler om det indre marked. Dette kan være saker som omhandler for eksempel:
• manglende markedsadgang for varer og tjenester
• hindring for etablering av bedrift eller som selvstendig næringsdrivende
• problemer med grenseoverskridende betaling
• problemer knyttet til oppholdstillatelser og arbeidsrettigheter for EØS-borgere og familie
• manglende godkjenning av utdannelser
• registrering av motorvogn

SOLVIT har blant annet hjulpet en norsk bedrift som møtte problemer ved eksport av kildevann til Malta. Britiske myndigheter frafalt krav om ulovlig høye havneavgifter for et norsk skip som fraktet kunstgjødsel til Storbritannia etter at saken ble brakt inn for SOLVIT. Solvit bidro også til en løsning i en sak der et norsk flyselskap ble nektet å opprette rute fra Oslo til Linate ved Milano i Italia. Se omtale av saken her.

Mer informasjon om SOLVIT finner du på ec.europa.eu/solvit.
Henvendelser til SOLVIT kan også gjøres til Solvit.norway@nhd.dep.no.
Kommisjonens rapport for SOLVIT-nettverket for 2010 kan lastes ned her.