Kartleggingsprosjektet

Kartlegging av bestemmelser i lover, forskrifter og instrukser som kan hindre elektronisk kommunikasjon

"Verden er for stor for oss. Det hender for mye, for mange forbrytelser, for mye vold og spenning. Hvor mye du enn forsøker, kommer du etter i utviklingen. Det er et stadig økende press for å holde ut tempoet...man mister fotfestet. Vitenskapen gjør nye oppdagelser i en takt som gjør at man famler etter i håpløs forundring. Det politiske kartet endres i en takt så man mister pusten i forsøket på å holde orden på hvem som styrer. Alt går med høytrykk. Menneskeheten klarer ikke mye mer."

The Atlantic Journal, 16. juni 1833

Prosjektrapport, juni 2000

Hele rapporten som pdf-fil.