Tvinges du til å kommunisere på papir?

– Meld hindringer til videRe-prosjektet

Finner du fortsatt bestemmelser i lover, forskrifter og instrukser som hindrer elektronisk kommunikasjon i regelverket? Send en mail til videRe-prosjektet. Vi skal så langt det er mulig ta opp slike hindringer med ansvarlig departement eller deres underliggende virksomheter, for å se om det er mulig å få fjernet den aktuelle hindringen. (Jf. pressemelding)

Meldingen bør bl.a. innholde følgende opplysninger:

  • Angivelse av aktuelt regelverk; lov, forskrift eller instruks
  • Beskrivning av hindringen og dess konsekvenser
  • Hvilke myndigheter som har tolket/praktisert bestemmelsen slik at den hindre elektronisk kommunikasjon
  • Avsender - e-postadresse og/eller telefonnummer

Meldingen sendes til:
videRe-prosjektet
Nærings- og handelsdepartementet
NR-RUF
Postboks 8014 Dep
0030 Oslo

eller til: videreprosjektet@nhd.dep.no