Sjømattiltak for 2020

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å ikke tildele midler til sjømattiltak for 2020 som følge av koronasituasjonen.