Næringsutvikling - fiskeri

Avdelingsdirektør Silje Wangen Myklebust

Seksjonen har ansvar for lov om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) og ressursfordeling. Flåtestruktur, konsesjonsordninger, årlige adgangsbegrensninger og strukturordninger. Leveringsforpliktelser. Økonomiske og sosiale ordninger i fisket og næringspolitiske spørsmål i fiskeriene.    Seksjonen har ansvaret for etatsstyringen av Fiskeridirektoratet.