Konstituert avdelingsdirektør Vibeke Andersen

Adresse: Kongens gate 8, Oslo
E-post: Vibeke.Andersen@nfd.dep.no
Mobil: +47 92834484

Seksjon for offentlige anskaffelser forvalter regelverket om offentlige anskaffelser, dvs. anskaffelsesloven, anskaffelsesforskriften, forsyningsforskriften og konsesjonskontraktforskriften. Seksjonen ivaretar for tiden ansvaret knyttet til konkurranseøkonomiske spørsmål.