Ekspedisjonssjef Birgit Løyland

E-post: birgit.loyland@nfd.dep.no

Maritim avdeling