Kst. ekspedisjonssjef Trine Speismark Lindgren

E-post: Trine-S.Lindgren@nfd.dep.no

Næringspolitisk avdeling