Ekspedisjonssjef Wenche Stenberg

E-post: wenche.stenberg@nfd.dep.no

Næringspolitisk avdeling