Eksportstrategirådet

Eksportstrategirådet (ESR) har som formål å utløse potensialet for økt verdiskapende eksport som ligger i at næringslivet og virkemiddelapparatet i fellesskap beslutter, finansierer og gjennomfører noen utvalgte større strategiske eksportsatsinger.

En hovedoppgave blir å gjennomføre strategiske analyser av eksportpotensialet i norsk næringsliv og identifisere markedspotensial for norske løsninger i internasjonale markeder.

Eksportstrategirådet skal også prioritere, utvikle, beslutte, følge opp og evaluere noen utvalgte større strategiske eksportsatsinger som tilrettelegger for at norsk næringsliv bedre blir i stand til å utløse sitt potensiale for økt eksport.

Dette skal bidra til størst mulig verdiskaping fra norsk eksport ved at norsk næringsliv utnytter flere muligheter i internasjonale markeder.

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter