Innlandsutvalget

Ligger under Næringspolitisk avdeling i NFD.

Utvalget har følgende mandat: - Beskrive og vurdere næringsrelevante forhold for næringslivet i Innlandet - Kartlegge behov og rammebetingelser for næringslivet på sentrale vekstområder i landsdelen - Foreslå tiltak som kan styrke næringsutviklingen, lønnsomme arbeidsplasser og verdiskapingen i regionen

Om Innlandsutvalget

Opprettet: 2013

Opphørt: 2015

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Utvalget har følgende mandat: - Beskrive og vurdere næringsrelevante forhold for næringslivet i Innlandet - Kartlegge behov og rammebetingelser for næringslivet på sentrale vekstområder i landsdelen - Foreslå tiltak som kan styrke næringsutviklingen, lønnsomme arbeidsplasser og verdiskapingen i regionen