Offentlig utvalg for kvotesystemet og ressursrente i fiskeriene

Om Offentlig utvalg for kvotesystemet og ressursrente i fiskeriene

Opprettet: 2016

Opphørt: 2017

Kontakt

Postadresse: Nærings - og fiskeridepartemen