Equinor ASA

Equinor ASAs virksomhet er å drive undersøkelse etter og utvinning, transport, foredling og markedsføring av petroleum, avledede produkter og andre energiformer, samt annen virksomhet.

Om Equinor ASA

Opprettet: 1972

Type: Styre

Kontakt

Postadresse: 4035 Stavanger

Eget nettsted: http://www.equinor.com

Aktive medlemmer (pr. 02.05.2022)

 • Jon Erik Reinhardsen (leder)
 • Jeroen van der Veer (nestleder)
 • Finn Bjørn Ruyter (nestleder)
 • Bjørn Tore Godal (medlem)
 • Stig Lægreid (medlem)
 • Rebecca Herlofsen (medlem)
 • Per Martin Labråthen (medlem)
 • Anne Drinkwater (medlem)
 • Jonathan Lewis (medlem)
 • Hilde Møllerstad (medlem)
 • Tove Andersen (medlem)