Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond

FHF skal forvalte næringens egne midler til finansiering av næringsrettet forskning/fellesprosjekter hvor resultatene gjøres tilgjengelig for bransjene. FHF skal være fiskeri- og havbruksnæringens eget organ. Underlagt  Forsknings- og innovasjonsavdelingen i NFD

Om Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond

Opprettet: 2001

Opphørt: 2018

Type: Utvalg

Kontakt

Postadresse: Postboks 429 Sentrum, 0103 OSLO, 103

Eget nettsted: http://www.fhf.no/

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

FHF skal forvalte næringens egne midler til finansiering av næringsrettet forskning/fellesprosjekter hvor resultatene gjøres tilgjengelig for bransjene. FHF skal være fiskeri- og havbruksnæringens eget organ. Virksomheten er omdannet til et AS.

Full mandattekst Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond

Aktive medlemmer (pr. 12/31/2018)

 • Thomas Farstad Leder
 • Anne Berit Aker Hansen Medlem
 • Janita Arhaug Medlem
 • Geir Molvik Medlem
 • Egil Sørheim Varamedlem
 • Helge Lønes Varamedlem
 • Siv Grure Varamedlem
 • Øivind Aaland Varamedlem
 • Cecilia Rockwell Varamedlem
 • Hans-Johan Dahl Varamedlem
 • Hanne Benjaminsen Varamedlem