Forsiden

Styret i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) er organisert som et statsaksjeselskap. FHF finansierer forsknings- og utviklingsprosjekter som fiskeri- og havbruksnæringen ønsker gjennomført. Styret i FHF skal bestå av mellom fem og syv medlemmer, som velges av selskapets generalforsamling. Statens eierskap i selskapet følges opp av forsknings- og innovasjonsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet.

Om styret i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS

Opprettet: 2019
Type: Styre, statsaksjeselskap

Kontakt

Postadresse: Stortorget 1, 9008 Tromsø

Eget nettsted: www.fhf.no

Aktive medlemmer (pr. 2. juni 2022)

  • Janne-Grethe Strand Aasnæs (styreleder)
  • Edmund Johannes Broback (styrets nestleder)
  • Britt Kathrine Drivenes (styremedlem)
  • Kjell Ingebrigtsen (styremedlem)
  • Øyvind Oaland (styremedlem)
  • Elin Tveit Sveen (styremedlem)
  • Paul Birger Torgnes (styremedlem)