Hovedstyret for Innovasjon Norge

Skal bidra til lønnsom næringsutvikling (jf. § 1 i Lov om Innovasjon i Norge)