Forsiden

Styret i Innovasjon Norge

Innovasjon Norge er organisert som et særlovsselskap, jf. lov om Innovasjon Norge. Staten og fylkeskommunene eier henholdsvis 51 og 49 pst. av selskapet. Innovasjon Norges lovfestede formål er å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling i hele landet. Styret i Innovasjon Norge består av elleve medlemmer, hvorav ni oppnevnes av selskapets foretaksmøte og to velges blant de ansatte. Statens eierskap i Innovasjon Norge følges opp av forsknings- og innovasjonsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet.

Om styret i Innovasjon Norge

Opprettet: 2003

Type: Styre, særlovsselskap

Kontakt

Postadresse: Postboks 448 Sentrum, 0104 Oslo

Eget nettsted: www.innovasjonnorge.no

Aktive medlemmer (pr. 2. juni 2022)

 • Gunnar Bovim (styreleder)
 • Kristin Misund (styrets nestleder)
 • Arvid Andenæs (styremedlem)
 • Thomas Breen (styremedlem)
 • Kristine Falkgård (styremedlem)
 • Arne Ingebrigtsen (styremedlem)
 • Merete Nygaard Kristiansen (styremedlem)
 • Kristine Nore (styremedlem)
 • Heine Østby (styremedlem)
 • Håkon Nyhus (ansattvalgt styremedlem)
 • Karin Ammerud Sørensen (ansattvalgt styremedlem)