Forsiden

Styret i Nofima AS

Nofima er organisert som et aksjeselskap. Staten, Stiftelsen for Landbrukets Næringsmiddelforskning og Akvainvest Møre og Romsdal AS eier henholdsvis 56,8, 33,2 og 10 pst. av selskapet. Nofimas formål er å bidra til økt konkurransekraft i matindustrien og fiskeri- og havbruksnæringen gjennom egen- og oppdragsfinansiert forskning og utvikling, herunder deltakelse i andre virksomheter med slik virksomhet. Styret i Nofima skal bestå av mellom seks og ni medlemmer, som oppnevnes av selskapets generalforsamling og blant de ansatte. Statens eierskap i Nofima følges opp av forsknings- og innovasjonsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet.

Om styret i Nofima AS

Opprettet: 2008

Type: Styre, aksjeselskap

Kontakt

Postadresse: Postboks 6122, 9291 Tromsø

Eget nettsted: www.nofima.no

Aktive medlemmer (pr. 2. juni 2022)

  • Olav Fjell (styreleder)
  • Eirik Selmer-Olsen (styrets nestleder)
  • Thomas H. Farstad (styremedlem)
  • Edel Storelvmo (styremedlem)
  • Tine A. G. Lakserud (styremedlem)
  • Tone Aspevik (ansattvalgt styremedlem)
  • Cathrine Finne Kure (ansattvalgt styremedlem)
  • Audun Iversen (ansattvalgt styremedlem)