Petoro AS

Petoro AS er ivaretaker av Statens direkte økonomiske engasjement SDØE

Om Styret for Petoro AS

Opprettet: 2001

Type: Styre

Kontakt

Postadresse: Postboks 300 Sentrum, 4002 Stavanger

Eget nettsted: http://www.petoro.no

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Petoro AS er ivaretaker av Statens direkte økonomiske engasjement SDØE.

Aktive medlemmer (pr. 02.05.2022)

  • Gunn Wærsted (leder)
  • Brian Bjordal (nestleder)
  • Trude Haugen Fjeldstad (medlem)
  • Hugo Sandal (medlem)
  • Ragnar Sandvik (medlem)
  • Kristin Skofteland (medlem)
  • May Linda Glesnes (medlem)